tomekpikula.fotografia
tomekpikuła
+48 601 561 783   info@tomekpikula.com

Wis?a w Warszawie jaka jest, ka?dy widzi. Szara, zaniedbana, z przeb?yskami urody i du?? dawk? tajemnicy. To nie jest rzeka w betonowym korycie, z eleganckimi bulwarami i ?wiatow? atmosfer?.

Tomek Piku?a, sfotografowa? warszawskie wybrze?e Wis?y - miejsca opuszczone, ze ?ladami cz?owieka. To miejsca, dziec co? si? dzia?o i co? jeszcze mo?e si? sta?, moment zawieszenia mi?dzy tym, co by?o i tym, co b?dzie. Ostre ?wiat?o wyci?ga z cmieno?ci fragmenty rzeczywisto?ci - przyczep? kempingow?, zje?d?alni?, obozowisko. Nie wiemy czy komu? jeszcze s?u?? - kryj? si? wstydliwie w zaro?lach nad Wis??.

magazyn No 1 Sputnik Photos

Cykl zdj?? powsta? w trakcie warsztatów Sputnik Photos

>
Nocna Wis??a
01
.09
<
>
Nocna Wis??a
Nocna Wis??a
Nocna Wis??a
Nocna Wis??a
Nocna Wis??a
Nocna Wis??a
Nocna Wis??a
Nocna Wis??a
Nocna Wis??a

Wis?a w Warszawie jaka jest, ka?dy widzi. Szara, zaniedbana, z przeb?yskami urody i du?? dawk? tajemnicy. To nie jest rzeka w betonowym korycie, z eleganckimi bulwarami i ?wiatow? atmosfer?.

Tomek Piku?a, sfotografowa? warszawskie wybrze?e Wis?y - miejsca opuszczone, ze ?ladami cz?owieka. To miejsca, dziec co? si? dzia?o i co? jeszcze mo?e si? sta?, moment zawieszenia mi?dzy tym, co by?o i tym, co b?dzie. Ostre ?wiat?o wyci?ga z cmieno?ci fragmenty rzeczywisto?ci - przyczep? kempingow?, zje?d?alni?, obozowisko. Nie wiemy czy komu? jeszcze s?u?? - kryj? si? wstydliwie w zaro?lach nad Wis??.

magazyn No 1 Sputnik Photos

Cykl zdj?? powsta? w trakcie warsztatów Sputnik Photos

Geogis.pl | Strony Internetowe Kraków